Yeni Bakanlıklar ve İlgili ve Bağlı Kuruluşları İle Yaşadığınız Sorunlar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yeni Bakanlıklar ve İlgili ve Bağlı Kuruluşları İle Yaşadığınız Sorunlar Hk.

Tarihi     : 28. 07.2011 
İşareti    : 04/5000-2384

Sayın Üyemiz, 
 
Bilindiği üzere, Odamız, siz değerli üyelerinin, sınai ve ticari faaliyetleri ile ilgili olarak çeşitli kurumlarla yaşamakta olduğu sorunların çözümünü teminen, bu kurumların en üst düzey yöneticileri nezdinde girişimlerde bulunmakta ve ilimizin  sanayisinin büyüme ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması için  gerekli çaba ve gayreti göstermektedir.
 
Bu çerçevede; 61. Hükümet’te yeni kurulan Bakanlıkların görev ve yetki alanları da gözönünde bulundurularak, her bir Bakanlık ve ilgili kuruluşları ile yaşamakta olduğunuz sorunlar ile çözüm önerileri ile görüşlerin en geç 02 Ağustos Salı günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası