Yeni Anayasa Perspektifinde Sendikal Haklar Projesi - Ankara Sanayi Odası

Yeni Anayasa Perspektifinde Sendikal Haklar Projesi

İşareti: 10/5000

İrtibat: aso@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bir yazıda, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülmekte olan “Yeni Anayasa Perspektifinde Sendikal Haklar Projesi” dahilinde, yeni Anayasada gerçekleştirilmesi planlanan sendikal haklar konusundaki yeniliklere ilişkin olarak, çalışanlar için farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldığı ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, proje kapsamında ekte bulunan program dahilinde 22 Kasım 2016 tarihinde Ankara Meyra Palace Otel’de bir farkındalık seminerinin düzenleneceği bildirilmekte olup, katılımınız için bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek: Program