Yemen Ulaştırma Bakan Vekili İle Görüşme Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yemen Ulaştırma Bakan Vekili İle Görüşme Hk.

Tarihi     : 21.10.2011
İşareti    :
05/5000-3239
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan  alınan bir yazıya atfen, Yemen Büyükelçiliğimizin Yemen Ulaştırma Bakan Vekili Sn. Mohammed Al Suphi’yle 18 Eylül 2011 tarihinde bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilmektedir.
 
Söz konusu görüşmede, Bakan Vekili Al-Suphi’nin, Aden Limanı’nı Dubaili bir ortak ile işlettiklerini ve limanın geliştirilmesi için 155 milyon değerinde hesaplanan bir proje ile mevcut konteynır limanı rıhtımını 400 metre uzatmak istediklerini belirttiği bildirilmektedir. Ayrıca, Al- Suplhi, bu projeyi ihaleye sunduklarını, ancak Yemen’de devam eden siyasi istikrarsızlık nedeniyle, Dubaili ortağın ihaleyi geciktirdiğini ve ön yeterlilik kazanan 7 firmanın yer görme hususunu bugüne kadar gerçekleştirmediklerini ilettiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, Al- Sulphi’nin, hem söz konusu projede, hem de önümüzdeki dönemde gerçekleşecek liman- havalimanı inşaatı ve işletmesi gibi projelerde Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiği bildirilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası