Yemen ile Ticari İlişkiler Bilgi Formu - Ankara Sanayi Odası

Yemen ile Ticari İlişkiler Bilgi Formu

Tarihi     : 18.03.2009
İşareti    : 5/5000-1149
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda; Türkiye ile Yemen arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin iki ülke arasında bir iş konseyi kurulması ile daha etkin bir şekilde kullanılabileceğinin düşünüldüğü belirtilmektedir. Sözkonusu iş konseyine yeterli sayıda firmanın üye olup olmayacağını anlayabilmek için bir ön çalışma yürütmekte oldukları ifade edilmektedir.

Enerji sektörü başta olmak üzere altyapı ve gıda alanlarında Türk şirketleri için Yemen’de önemli yatırım fırsatlarının mevcut olduğu bildirilmektedir. Türkiye ile Yemen arasındaki dış ticaretin neredeyse tamamı Yemen’in Türkiye’den ithalatına dayalı olup 2008 yılında Türkiye’den 353 milyon dolar tutarında ithalat gerçekleştirmiş, buna karşılık Türkiye’ye ihracatının 703 bin dolar olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede Türk-Yemen İş Konseyi kurulması konusunda hazırlanan bilgi formunun doldurulup 31 Mart 2009 mesai saati bitimine kadar DEİK’e (faks: 0212 270 30 92) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası