Yemen / İhale İlanı - Ankara Sanayi Odası

Yemen / İhale İlanı

Tarihi     : 25.08.2009
İşareti    : 5/5000 – 3091
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Yemen Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden alınan bir yazıya atfen, Yemen Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizcilik işleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan, Yemen’de bulunun deniz fenerlerinin yenilenmesine ait ihale ilanı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası