YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI HK. - Ankara Sanayi Odası

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI HK.

YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI HK.

Tarihi     : 22.05.2009
İşareti    : 6/5000 –2028
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz;

 

Hazine Müsteşarlığı’ndan alınan bir yazıda; Yabancı yatırımcılar için olduğu kadar yurtdışındaki Türk yatırımcılar açısından da büyük önem taşıyan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (YKTK)müzakerelerinin Müsteşarlıklarınca yürütüldüğü, 2009-2010 döneminde, Dışişleri Bakanlığı’nın Afrika’ya açılım politikası çerçevesinde, Sahranın güneyindeki Afrika ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirmek amacıyla, öncelikli olarak Gana, Fildişi, Sahili, Kenya, Senegal, Kamerun ve Tanzanya ile Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması müzakerelerine başlanmasının planlandığı ifade edilmiş olup, yazıda devamla, Müsteşarlıklarınca AB üyesi olmayan üçüncü ülkeler ile geçmişte imzalanmış Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının güncellenmesinin hedeflendiği ve bu çerçevede 2013 yılına kadar geçmiş yıllarda imzalanan anlaşmaların yenilenmesine yönelik müzakere yapılması ve anılan müzekerelerde önceliğin Türk yatırımcıların ağırlıklı olduğu Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine verilmesinin planlandığı belirtilmiştir.

 

Yukarıda bahsekonu Afrika ülkeleri ve Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerindeki ülkeler ile ilgili mevcut veya plan aşamasındaki ortak yatırım işbirliği projeleri ve anılan bölgedeki ülkeler ile ülkemizin yatırım ilişkileri hakkında Müsteşarlıklarına sürekli bir bilgi akışının sağlanmasının eylem planlarının oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etmişlerdir.

 

Bu çerçevede, anlaşma imzalamayı planladıkları ülkeler ile ilgili bilgi ve tecrübelerinizin yanında bu ülkelerde yatırım gerçekleştirilirken karşılaşılan sorunların 29.05.2009 tarihine kadar Odamız ticaret@aso.org.tr adresine yada 417.52.05 no.lu faks numaramıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Ek:Türkiye’nin YKTK listesi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla, 

Ankara Sanayi Odası