YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:20 - Ankara Sanayi Odası

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:20

Tarihi     :28.07.2009
İşareti    : 6/5000 –2750
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


 

Sayın Üyemiz;

 

14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmek amacıyla 28.07.2009 tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)”yürürlüğe girmiştir.

 

Ek:Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunarız.     

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası