Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1) - Ankara Sanayi Odası

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

    20 Haziran 2012

Tarihi  : 20.06.2012
İşareti : 4/5000-2073
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)” 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası