Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ

Tarihi    : 11.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1561
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)” 11.05.2011 tarih ve 27931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası