Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hk.

    15 Ekim 2012

Tarihi  : 15.10.2012
İşareti : 
4/5000-3191
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 13.10.2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası