YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR - Ankara Sanayi Odası

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

 

Tarihi    : 16 .07.2009
İşareti   : 6/5000–2652
  
Yanıt     : tic
aret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ek:Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.   

  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası