Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Hk.

    19 Haziran 2012

Tarihi  : 19.06.2012
İşareti : 4/5000-2062
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ” 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası