Yatırım Teşvik Sistemi Hakkındaki Görüşleriniz - Ankara Sanayi Odası

Yatırım Teşvik Sistemi Hakkındaki Görüşleriniz

    29 Eylül 2011

Tarihi     :29.09.2011
İşareti    :04/5000-2942
 
Sayın Üyemiz,
 
Ekonomi Bakanlığı, 16.07.2009 tarihli ve 227290 sayılı Resmi Gazete’de yayıımlanan  “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar“a istinaden uygulanmakta olan bölgesel ve sektörel yatırım teşvik sisteminde, bu sistemle ilgili olarak yaşanan sorunlar ve oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde değişiklikler öngörmektedir. 
 
Yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve revizyonlarına http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=mevzuat&bolum=F0F4F94F-D8D3-8566-4520B7020BFF791A adresinden ulaşılabilmekte olup Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere, sözkonusu düzenlemelerin uygulanması ile ilgili olarak yaşadığınız sorunlar, çözüm önerileri ve görüşlerin en geç 30 Eylül 2011 Cuma günü (yarın) saat 12.30’a kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası