Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

Tarihi : 09.08.2016
İşareti : 
4/5000-1645

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

6728   Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”   09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası

Ek:   Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun için tıklayınız.