YATIRIM KORUMA ANLAŞMALARI ANKETİ

    20 Mart 2018

İşareti : 05/5000-756
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan yazıda, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (YKTK) üzerine Ekonomi Bakanlığı ile kurulan çalışma grubu dâhilinde özellikle geçmiş dönemlerde imzalanan YKTK’larda sıklıkla karşılaşılan sorunların belirlenmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.

YKTK Anlaşmaları, Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının uluslararası hukukun korumasından istifade etmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Türk yatırımcıların siyasi ve regülasyon risklerinin yüksek olduğu bölgelerde yaptıkları yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda bu anlaşmaların sağladıkları korumalar özel bir önem atfetmektedir. Türkiye, belli başlı bütün dış yatırım pazarlarını kapsayan yaklaşık 80’e ulaşan yürürlükteki YKTK’ları ile bu alandaki önemli aktörlerden biridir.

Yazıda, söz konusu sorunlar tespit edilirken anlaşma metinlerinin analizinin yanı sıra anlaşmaları fiilen kullanan, bu anlaşmalar altında koruma talep etmiş ve bu yönde müzakere etmiş yatırımcılar ile de derinlemesine mülakatlar yapılacağı, yaşadıkları tecrübelerin raporlanacağı ve bu çerçevede yaşanan sorunların kapsamlı bir resminin çıkarılmaya çalışılacağı belirtilmektedir.

Söz konusu ankete aşağıda yer alan bağlantıdan ay sonuna kadar erişim sağlanabilmektedir.

https://portal.deik.org.tr/Anket/615

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno