Yatırım Destek Ofisi Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Yatırım Destek Ofisi Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş

    13 Ocak 2014

Tarihi  : 13.01.2014
İşareti : 
4/5000-184 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Kalkınma Ajansları Bünyesinde görev yapmak ve yatırımcılara bilgi vermek üzere kurulan Yatırım Destek Ofislerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, Kalkınma Bakanlığı tarafından Yatırım Destek Ofisleri(YDO) Yönetmelik Taslağı’nın hazırlandığı bildirilmektedir.
 
Taslak Yönetmelik ve gerekçesi http://www.kobi.tobb.org.tr adresinde yer almakta olup, söz konusu Yönetmelik hakkında  Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 20 Ocak  2014 tarihi mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası