Yardım Talebi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yardım Talebi Hk.

    15 Temmuz 2011

Tarihi : 15.07.2011
İşareti : 8/5000
 
Sayın Üyemiz,
 
Hasvak – Türkiye Devlet Hastaneleri Ve Hastalara Yardım Vakfı’ndan alınan bir yazıda, amacı devlet hastanelerine ve hastalara her türlü yardımda bulunmak, hastane malzeme ve cihazlarının modernizasyonu için gerekli çalışmalarda bulunmak, öğrencilere burs vermek, tedaviye muhtaç ve yoksul hastalara her türlü yardımda bulunmak olan Vakfın 20 İl ve 65 Kanser Derneği’nin katılımıyla oluşturulan “Kansere Karşı Elele Federasyonu”’nun kurucusu olduğu ifade edilmiş ve kırsal kesimlerde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi)  ile birlikte kanser eğitimi ve taramaları düzenlendiği ifade edilmiştir.
 
Bu eğitim ve tarama faaliyetlerinin daha geniş alanlara ve kitlelere ulaşabilmesi için kullanılan Vakıf minibüslerinin kaza neticesinde kullanılamaz hale geldikleri belirtilmektedir.
 
Bu çok önemli ve hayatlar kurtaran faaliyetlerin devamı için (15-20) kişilik minibüslere ihtiyaç duydukları ve bu konuda sanayicilerimizden katkılar bekledikleri ve yardımsever kişi veya kuruluşların yalnızca kadınların taşınacağı bir minibüsün bağış olarak sağlanması amaçlandığı ifade edilmiştir. Arzuya göre minibüs üzerine bağışçının adı ve bağışı yazılabileceği de belirtilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
İletişim:
Hasvak – Türkiye Devlet Hastaneleri Ve Hastalara Yardım Vakfı
Reşit Galip Caddesi No: 14/B Daire 13 Aydın Apt. 06540 Gaziosmanpaşa – Ankara
Tel: 0312 436 01 75 Faks: 0312 436 01 76 – E.Posta: hasvak@ttnet.net.tr