Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Hk.

Tarihi    : 13.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1915
Yanıt    : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)’de yer alan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi” oluşturulmuş ve 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası