Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme - Ankara Sanayi Odası

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme

    28 Nisan 2011

Tarihi    : 28.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1444
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2011 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” 28.04.2011 tarih ve 27918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası