Yapı Müteahhitlerinin Dikkatine - Ankara Sanayi Odası

Yapı Müteahhitlerinin Dikkatine

    16 Ocak 2012

Tarihi  :  16.01.2012
İşareti : 4/5000-213
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, yapı ruhsatına tabi inşaat yapan yapı müteahhitlerinin kayıtlarının tutularak denetlenmesi ve yapı müteahhitliğinin yeterliliği haiz olanların yapabileceği bir sektör haline gelmesi amacıyla yapılan düzenlemeler ile inşaat ve tesisat işlerinde yapım taahhüdü üstlenen müteahhitlerin 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren Yetki Belgesi Numarası almaları zorunluluğu ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ekte yer alan konuyla ilgili yazısında bahse geçen hususları gereği için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası