Yapı Malzemleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Ve Den - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Ve Den

    17 Nisan 2013

Tarihi  : 17.04.2013
İşareti : 
4/5000-1449
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Yapı Malzemleri Yönetmelik Taslağıyla ilgili Avrupa Komisyonu’ndan henüz karar çıkmaması ve ilgili mevzuatın 01/07/2013 tarihine kadar uyumunun tamamlanması gerekliliği nedeniyle Yapı Malzemleri Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde ve Denetlenmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ’in ivedilikle hazırlanması gerektiği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede; TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere sözkonusu Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 19 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası