Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertif - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertif

Tarihi     :31.03.2011
İşareti    :4/5000-1080
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
                                                            
“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon Ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’Nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2011-08)” 31.03.2011 tarih ve 27891sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
MADDE 1 – 10/06/2010 tarih ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası