Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistem - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistem

Tarihi     :08.02.2010
İşareti    :4/5000- 453
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Ulusal standartlara göre üretilen yapı malzemelerinin ve hakkında bir uyumlaştırılmış veya ulusal standart bulunmayan yahut bunlardan sapma gösteren malzemeler ile kendi başlarına güvenli oldukları kanıtlansa dahi birlikte piyasaya arz edilerek takım malzeme olan ürünlerin ve prototip malzemelerin bir ulusal teknik onay çerçevesinde uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kural ve düzenlemeleri kapsaması ile ilgili olarak “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2010-02)” 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
 
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası