Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/14) - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/14)

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-15
 
Sayın Üyemiz,
 
08/09/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/14)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası