Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayı - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayı

    14 Kasım 2011

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3394
 
Sayın Üyemiz,
 
08/09/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin (Yönetmelik)  4. maddesinde tanımlanan “Teknik Şartnameler” in yayımlanma ve iptaline ilişkin hususları açıklığa kavuşturmak için;  “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: Mhg/2011-04)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası