Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hak - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hak

    17 Ekim 2012

Tarihi  : 17.10.2012
İşareti : 
4/5000-3245
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)” 17.10.2012 tarih ve 28444 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                 .