Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Standart Belgelendirme Denetim Deney - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Standart Belgelendirme Denetim Deney

Tarihi     :16.03.2011
İşareti    :4/5000-869
 
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Avrupa Birliği Komisyonundan kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene ve Teknik Kontrol Ltd. Şti. için, Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003-001)’in 9. maddesinde belirtilen görevlendirme süreci kapsamında yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan;  “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/Eec) Kapsamında Standart Belgelendirme Denetim Deney Muayene Ve Teknik Kontrol Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2011-05)” 16.03.2011 tarih ve 27876 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası