Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Hk.

Tarihi  : 10.07.2013
İşareti : 4/5000-2524
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)” 10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası