Yapı Malzemeleri İle Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri İle Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları Hk.

Tarihi     :05.07.2011
İşareti    :04/5000-2177
 
Sayın Üyemiz,
 
“KHK/644     Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Kararname için tıklayınız.)
 
“KHK/645     Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Kararname için tıklayınız.)
 
04 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de
 
“Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-16)” (Tebliğ için tıklayınız.)
 
05 Temmuz 2011 tarih ve 27985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası