Yapı Malzemeleri Hk - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri Hk

    17 Temmuz 2012

Tarihi  :  17.07.2012
İşareti :  4/5000-2327
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
“YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ  OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-15/2007-2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: MHG/2012-06)” 17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası