Yapı Malzemeleri Eğitim Programı - Ankara Sanayi Odası

Yapı Malzemeleri Eğitim Programı

    13 Kasım 2012

Tarihi  : 13.11.2012
İşareti : 05/5000-3449
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı’nın 10 ilde “Yapı Malzemeleri Bölgesel Eğitimi” düzenleyeceği  belirtilmekte ve Ankara’da 20 Kasım 2012 tarihinde 14:00 – 18:00 saatleri arasında Akar International Hotel’de yapılacağı ifade edilmektedir. Eğitimin yapılacağı tarih, yer ve saatleri ile katılım sağlayacak illerin listesi ekte sunulmaktadır.
 
Katılmak isteyen üyelerimizin ayrıntılı bilgi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Telefon : 0 312 284 09 04 / 200 Faks : 0 312 284 57 89) ile iletişim kurabilecekleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası