Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin - Ankara Sanayi Odası

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin

    25 Ekim 2010

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ’NİN GEÇİCİ 9. MADDESİNE GÖRE YAPILAN YAPI DENETİMİ İZİN BELGESİ MÜRACAATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ HK.
 
Tarihi    : 25.10.2010
İşareti    : 4/5000 –3625
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
05/02/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’ne 07/08/2010 tarihli ve 27665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen Geçici 9 uncu madde doğrultusunda Bakanlığa izin belgesi için müracaatta bulunan yapı denetimi kuruluşlarının başvurularının değerlendirilmesine ilişkin esasları açıklığa kavuşturmak amacıyla hazırlanan; “Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 9. Maddesine Göre Yapılan Yapı Denetimi İzin Belgesi Müracaatlarının Değerlendirilmesine Dair Tebliğ” 23.10.2010 tarih ve 27738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla ,
Ankara Sanayi Odası