Yaounde Büyükelçiliğimizi Ziyarete Gelen Kamerun Ticaret, Sanayi, Madenler ve El Sanatları - Ankara Sanayi Odası

Yaounde Büyükelçiliğimizi Ziyarete Gelen Kamerun Ticaret, Sanayi, Madenler ve El Sanatları

Tarihi     : 02.11.2011
İşareti    : 05/5000-3655
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Yaounde Büyükelçiliğimizi ziyarete gelen Kamerun Ticaret, Sanayi, Madenler ve El Sanatları Odaları Başkanı Christopher Eken’in ülkemizle yakında ilgilendiği,kendisinin şehirlerarası yolcu taşımacılığı başta olmak üzere, değişik alanlarda faaliyet gösterdiği, Almanya’dan ithal ettiği ve açılışına Almanya Ekonomi, Planlama ve Bölgesel Kalkınma Bakanı’nın katıldığı tavuk işleme tesisini, 14 Ekim’de kurduğu bildirilerek, bunu yönetecek bilgi ve birikime sahip olmadığını ifade ettiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Başkan Eken’in, saatte 2500 tavuğun kesimi, temizlenmesi ve paketlenmesini gerçekleştirilebilecek kapasitedeki tesisten, civarda yeterli sayıda çiftlik olmaması nedeniyle, beklenen düzeyde verim alamadığını, tavuk üretimine müsait ülkenin, Batı Bölgesindeki dağlık arazide bulunan tesisin yanında, kendisine ait topraklarda, bir tavuk üretim çiftliği, yem fabrikası ve yumurta üretimi tesisi kurulmasına ve bunların idaresine talip olacak bir Türk firmasıyla ortak girişimde bulunmayı arzu ettiği bildirilmektedir.
 
Bahse konu olan tesise ilişkin detaylı bilginin, Christopher Eken’den (Societe des Produits Avicoles du Camerun (SPAC), Tel: 00267 32 48 70 67, Mobil: 0023 95 47 15 01 / 00237 99 31 62 64) temin edilebileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası