YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI HK.

Tarihi     :16.03.2010
İşareti    :4/5000-  879
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 19.12.2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 09.09.2009 tarihli ve 27344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan binalar Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “ile değişikliğe uğramış  olduğunu; söz konusu yönetmeliğin 37.maddesinin 7. bendinde; “Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazının bakımını yapanüreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir”hükmü getirildiğini ifade etmişlerdir.
 
İl Müdürlüklerinin görevleri kapsamında Yangın Söndürme Cihazlarının ve ilgili firmaların piyasa gözetim ve denetimi çalışmalarının düzenli olarak devam ettiği ancak yapılan denetimlerde resmi kurum ve kuruluşlardan süresi dolan, tekrar dolum için dolum firması tarafından alınan yangın söndürme cihazlarının içerisindeki söndürme maddelerinin boşaltılmadan dolum firmalarına verildiği tespit edilmiştir. Bunun sonucu olarak dolumu yapan firmaların cihazın içerisindeki söndürme maddesini değiştirmeden, sadece cihazın dış kısmını silip temizleyerek, yeni etiket yapıştırarak kurumlara geri verdikleri duyumlarına rastlanıldığını belirtmişlerdir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası