Yabancıların Çalışma İzni - Ankara Sanayi Odası

Yabancıların Çalışma İzni

Tarihi   : 07.05.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   :egitim@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, 11.04.2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ilgili olarak, yabancıların çalışma ve ikamet izinlerine ilişkin düzenlemeler içermesinden hareketle, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri hakkında Kanunun yeni düzenlemelere uyumlu olması amacıyla önümüzdeki dönemde gözden geçirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Söz konusu yazıda, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6458 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak yabancıların çalışma izinleri konusunda yatırımcıların karşılaştıkları belli başlı sorunların tespit edilip derlenmesi ihtiyacı bulunduğu ifade edilerek, konu ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Yabancıların çalışma izinleri konusunda yatırımcıların karşılaştıkları güncel sorunlara ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 10.05.2013 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası