Yabancıların Çalışma İzinleri - Ankara Sanayi Odası

Yabancıların Çalışma İzinleri

    18 Nisan 2014

Tarih: 18.04.2014                                     
İşareti: 05/5000-1301
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, yabancıların Türkiye’deki çalışma izinleri ve bu izinlerin düzenlenmesi ile ilgili esasların 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile belirlenmiş olduğu,Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin usul ve esasların ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile düzenlenmiş olduğu belirtilmektedir.
 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren 27 nci maddesinin birinci fıkrasında, 4817 sayılı Kanun kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen çalışma izni muafiyet teyit belgesinin ikamet izni kapsamında değerlendirilmesi şeklinde bir düzenleme yapıldığı,bu bağlamda, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yabancıların çalıştırılması, çalışma izin ve muafiyetleri konusunda yapılan yeni düzenleme kapsamında sağlanan kolaylıklar konularında bilgi verilmesi ve firmaların yabancı çalıştırma konusunda karşılaştıkları güncel sorunları doğrudan Bakanlığa iletmelerini teminen TOBB’un ev sahipliğinde “Bilgilendirme Semineri”nin yapılacağı iletilmektedir.
 
Bu çerçevede, 29 Nisan 2014 tarihinde saat 13:30 da TOBB merkezinde yapılacak olan toplantıda gündeme getirilmek üzere değerli üyelerimizin görüş, öneri ve değerlendirmelerini en geç 22 Nisan 2014 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne(selin.ornek@aso.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası