WIFS 2012 - Ankara Sanayi Odası

WIFS 2012

    12 Eylül 2012

Tarihi  : 12.09.2012
İşareti : 05/5000-2863
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; İslam Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan ilgide kayıtlı yazıya atfen, Pakistan’da yerleşik bir medya firması olan Publicitas Ltd. organizasyonunda, 12-13 Eylül 2012 tarihlerinde, Pakistan, Karaçi’de, 2012 İslam Finans Zirvesi’nin (World Islamic Finance S um mit – YVIFS) düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Birincisi 21-22 Eylül 2012 tarihlerinde Karaçi’de 300’den fazla üst düzey katılımcıyla düzenlenen Zirvenin, finans çevreleri, yatırımcılar ve analistlerin katılımlarını teşvik etmek için düzenlendiği, İslami finans ile ilgili hukuk firmaları, yatırımcılar, yatırım bankaları, finansal danışmanlar, fon idarecilerinin katılımlarının da yararlı olacağı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, sözkonusu Zirve’de bu yıl aşağıda belirtilen altı konu üzerinde durulacağı bildirilmektedir.
 
·        Ekonomik İstikrar için İslami Sermaye Piyasaları
·        İş için İslami Yatırım Yolları
·        Yararlanılmayan Potansiyel İslami Sigorta (Takaful)
·        E-Bankacılık ve Mobil Ticaretsin Gelişimi
·        Büyüyen İslami Fonlar ve Ortaklık Piyasası
·        İslami Finans Kurumlan İçin Pazarlama
·        İslami Perakende Bankacılığı
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
Konferans Sekretaryası
Tel: + 92-21-35654999, 35652666 Faks: + 92-21-35654699 Email: wifs2012@publicitas.com.pk bisma. salahuddin@pubHcitas.com. pk Web: www.wifs.com.pk