Vize Uygulamalarına Dair Dünya Bankasınca Anket Düzenlenmesi - Ankara Sanayi Odası

Vize Uygulamalarına Dair Dünya Bankasınca Anket Düzenlenmesi

    18 Temmuz 2013

Tarih: 18.07.2013 
İşareti: 05/5000-2601
 
Sayın Üyemiz,
 
Dünya Bankası Türkiye Ofisi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1996 yılından bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği’ni değerlendirmek üzere yeni bir çalışma yürütmektedir.
 
Hazırlanacak olan raporun temel amacının, Gümrük Birliği’nin ticaret, yatırım ve genel anlamda  ekonomik  etkilerini değerlendirerek mevcut sistemdeki kısıtlamalar ve bunların ortadan kaldırılmasıyla elde edilecek kazançların tespit edilmesi olduğu bildirilmektedir.
 
Çalışmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda; vize konusunun sanayici ve işadamları açısından Gümrük Birliği’nde karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olarak ön plana çıktığı bildirilmektedir. Bu bağlamda, yaşanan vize sorunları hakkında Türkiye’nin önde gelen ticaret ve sanayi odalarının katılımıyla bir anket düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, https://www.surveymonkey.com/s/S59Z5P2 linkinde yer alan anketin 30 Temmuz 2013 gününe kadar cevaplandırılması hususunu önemle bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası