“Vize Şikayet Hattı” Projesi hk. - Ankara Sanayi Odası

“Vize Şikayet Hattı” Projesi hk.

Tarihi     : 21.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4313
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,  
 
İktisadi Kalkınma Vakfı’ndan (İKV) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) yesi ülkelere girişte Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunun ortaya çıkardığı ciddi sorunların, iş dünyası tarafından uzun süredir tartışıldığı, iş adamlarının Avrupa ülkelerinde düzenlenen fuarlara ürünlerini gönderebilirken, kendilerinin vize engeliyle karşılaştığı veya iş randevuları, toplantı tarihleri geçtikten sonra kendilerine vize verildiği belirtilmektedir. Vize alabilmek için talep edilen belge ve bilgilerin, akıl almaz boyutlara ulaştığı; yurtdışı temaslarını neredeyse engelleyecek boyutlara geldiği ifade edilmektedir.
 
İstanbul, Ankara ve İzmir’de mukim iş adamları dahil bu illerde konsolosluklara yapılacak vize başvurularında çeşitli zorluklarla yüz yüze gelindiği bildirilmektedir.
 
Bu durumun düzeltilmesi için, AB’de karar alıcılar tarafından yıllardır somut herhangi bir adım atılmadığı, İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV), vize uygulamasının ilk başlatıldığı tarihlerden itibaren bu konuyla yakından ilgilendiği ve Türkiye’ye bütünleşme hamlesi içinde olduğu bir ülkeler birliği tarafından yapılan böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu defalarca dile getirdiği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteği ve European Citizen Action Service (ECAS) işbirliği ile İKV’nin yürüttüğü “Vize Şikayet Hattı” Projesi kapsamında vatandaşlar tarafından karşılaşılan sorunların bir dökümünün yapılması; vize işlemleri esnasında Türk vatandaşlarından, özellikle iş dünyasından, talep edilen belgeler; karşı karşıya kalınan prosedürler; muhatap olunan muamele ve başa çıkmak zorunda kalınan diğer zorlukların sistematik bir biçimde tespit edilerek incelenmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.
 
Proje kapsamında, 17 Kasım 2009 tarihlerinde başaltılan ve bir ay boyunca işlemesi öngörülen telefon hattı (0212 324 51 88 – 0212 324 51 99) (hafta içi her gün 9:00 – 18:00 arası) ve elektronik posta adresi (vize@ikv.org.tr) aracılığıyla, farklı kesimlerin aktaracağı sorunların kaydedileceği bildirilmektedir.
 
Projenin amacına ulaşması için, ekte yer alan Vize Şikayet Hattı Formu’nun mümkün olduğunca detaylı bir şekilde doldurularak, 31 Aralık 2009 tarihine kadar İktisadi Kalkınma Vakfı’na iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası