VIII. İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ hk. - Ankara Sanayi Odası

VIII. İŞBİRLİĞİ GÜNLERİ hk.

Tarihi     : 10.09.2009
İşareti     : 5/5000 – 3359
Yanıt      : dim@aso.org.tr
  

Sayın Üyemiz,  

İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, yan sanayici KOBİ’lerin dış pazarlara yönlendirilmesi yoluyla ülkemiz ihracatının ülkeler ve ürünler itibariyle çeşitlendirilerek arttırılması çabalarını sürdürmek amacıyla, 2002 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen İşbirliği Günleri Organizasyonunun 8.sinin 15-16 Ekim 2009 tarihlerinde İTO’da düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu VIII. İşbirliği Günleri organizasyonuna katılacağını bildiren Alman pompa üreticisi firmanın aşağıda talep konuları ile ilgili yan sanayicilerle görüşmek istediği ifade edilmektedir.

 No

Talep Kodu

Ana Sanayicinin Sektörü

İlgilendiği Yan Sanayi Sektörleri

Yan Sanayi Taleplerinin Tanımı

Yan Sanayiciden Beklenen Özel Şartlar