VIII. ASO Gündem Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

VIII. ASO Gündem Toplantısı

    9 Şubat 2010

Tarihi     : 09.02.2010
İşareti    : 5/5000 – 469
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Hazine tarafından 1 milyar TL aktarılan ve Türkiye’deki bankaların büyük bölümünün ortak olmasıyla yeniden yapılandırılan Kredi Garanti Fonu’nun yeni yapısı hakkında bilgi vermek, KOBİ’lere nasıl destek oldukları konusunda açıklamalarda bulunmak ve siz değerli sanayicilerimizin sorularını yanıtlamak üzere, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü Sn. Hikmet KURNAZ’in katılımlarıyla, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin ÖZDEBİR’in başkanlığında VIII. ASO Gündem Toplantısı 17 Şubat 2010 Çarşamba günü saat: 10:30’da, Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
 
KOBİ’lere 750 bin TL’ye kadar kefalet verebilen Kredi Garanti Fonu, işletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verebilmekte ve kredi türü konusunda bir sınırlamada bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilmektedir.
 
Kredi garanti fonu tarafından; yeni iş kurma, mevcut tesisin genişletilmesi, hammadde temini, yeni teknoloji kullanımı, yeni iş yerine taşınma, nakit sıkıntısını giderme, ihracatın finansmanı, ithalatın finansmanı, teminat mektubu amaçlı krediler, finansal kiralama, KOBİ’lerin kullandığı diğer nakdi ve gayrinakdi krediler konularında kredi kullandırılabilmektedir.
 
Sözkonusu toplantıya katılımlarınız için bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
Lütfen Katılım Teyitlerinizi Bildiriniz.
 
 E-Posta: dim@aso.org.tr   / Faks: 0.312.417 12 71 / Tel: 417 12 00-1212 / 1211