VII. TÜRKİYE Ticaret Ve Sanayi Şurası Hakkında - Ankara Sanayi Odası

VII. TÜRKİYE Ticaret Ve Sanayi Şurası Hakkında

    25 Temmuz 2014

Tarihi : 25.07.2014
İşareti : 04/5000-2444
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Birlik tarafından VII. Türkiye ticaret ve Sanayi Şurası düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu Şura’da dile getirilmek üzere, bölgemizi ilgilendiren ticaret ve sanayinin önündeki engellerin ve çözüm önerilerinin 31 Temmuz 2014 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası