Verimlilik Proje Ödülleri - Ankara Sanayi Odası

Verimlilik Proje Ödülleri

Tarih:07.03.2014
İşareti: 05/5000-815 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ülkemizin rekabet gücünün artırılması, ekonominin verimlilik temelli sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından “Verimlilik Proje Ödülleri”nin verileceği iletilmektedir.
 
Kaynak verimliliğini artırma, ürün/hizmet kalitesini iyileştirme, süreç performansını artırma, maliyetleri azaltma/karlılığı artırma, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirme proje konularında verilecek olan Verimlilik Proje Ödüllerine ilişkin ilan ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası