Verimlilik Proje Ödülleri 2015 - Ankara Sanayi Odası

Verimlilik Proje Ödülleri 2015

    17 Aralık 2014

Tarih:16.12.2014 
İşareti: 05/5000-3570
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalar kapsamında, her ölçekteki işletmelerimizin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” etkinliğini düzenlemektedir.
 
İşletmelerimizde verimli çalışmanın önem ve gereğine dikkat çekmenin yanı sıra, verimlilik bilincinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunacak bu ödüller ile, firmalar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını artırmak, verimlilik arttırıcı projeleri kamuoyuna duyurmak ve uygulanmış projelerin sağladığı faydaların daha iyi tanıtılması hedeflenmektedir.
 
Bahse konu etkinliğin son başvuru tarihi 9 Ocak 2014 olup, detaylı bilgiye http://vgm.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=849&lng=tr web adresinden ulaşılabilmektedir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası