VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ - Ankara Sanayi Odası

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ

İşareti : 05/5000-2331
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına yönelik verimlilik ile ilgili çalışmalar kapsamında, her ölçekteki işletmelerin verimlilik artışlarını desteklemek ve bu alanda gerçekleştirilen projeleri teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri”nin verildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, “Verimlilik Projesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2017 yılı ödül ve değerlendirici başvuru süreci başlamış olup sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve kamu kurumlarının uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile ödüle başvurabileceklerdir.

Bu çerçevede, ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer almak için http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formunun 9 Ocak 2017 tarihine kadar doldurularak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası