Verimlilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE Verimlilik Gelişim Haritası Anket Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Verimlilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE Verimlilik Gelişim Haritası Anket Çalışması

Tarihi        :  13.01.2016
İşareti        : 05/
5000-92
İrtibat        : dim@aso.org.tr  

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; 10. Kalkınma Planı dahilinde Türkiye Verimlilik Haritasının oluşturulması görevinin Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne verildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizin tüm illerinde yüklenici firma olarak PENN/X-Sights Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 2015 yılı Aralık ayından başlanarak 2016 yılı Ağustos ayı sonuna kadar imalat sanayi işletmeleri arasından belirlenen bir örnekleme anket uygulanacaktır.

Söz konusu çalışmanın sorunsuz şekilde yürütülebilmesi için yüklenici firmanın görevlendirdiği anketörlerin sanayi işletmelerine başvuruları, anket uygulama süreçleri ve sanayi işletmelerinin konu hakkındaki sorularının cevaplanmasında destek vermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası