Verimli Elektrik Motorlarının Piyasa Dönüşümü Hk - Ankara Sanayi Odası

Verimli Elektrik Motorlarının Piyasa Dönüşümü Hk

    5 Nisan 2013

Tarihi  : 05.04.2013
İşareti : 
4/5000-1298
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, “Elektrik ve Elektronik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında Bakanlıklarında yapılan “Verimli Elektrik Motorlarının Piyasa Dönüşümü” konulu toplantıya ilşkin Rapor ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Yazıda devamla, ülkemizde sanayide tüketilen elektriğin yaklaşık % 70’ini kullanan elektrik motorlarının, enerji tasarrufu yönünden ilk sırada yer aldığı, bu nedenle, verimli motorlara dönüşümü gerçekleştirecek finansman modelinin bir an önce bulunması ve uygulamaya geçilmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede; Bakanlığa iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere ekte sunulan sözkonusu Rapora ilişkin görüşlerinizin en geç 12 Nisan 2013 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamıza iletilmesi hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası