Veri Toplama Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Veri Toplama Hakkında

    19 Ocak 2016

Tarihi : 18.01.2016
İşareti : 
4/5000-121 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda;  10. Kalkınma Planı ve bu plana paralel olarak Bakanlıkça hazırlanan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi içinde ülkemizdeki test, muayene ve kalibrasyon altyapılarının merkezi bir elektronik sistemde tutulması ve bu sisteme ilgili tarafların erişiminin sağlanmasının hedeflenmekte olduğu  belirtilmektedir.

Söz konusu hedefi gerçekleştirmek üzere yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan test, muayene ve kalibrasyon altyapılarına ilişkin web portalı test çalışmalarına başlamış bulunduğu, portal içerisinde hali hazırda ülkemizde akredite olmuş kamu ve özel sektöre ait uygunluk değerlendirme kuruluşlarının bilgilerine ve çalışma alanlarıyla ilgili ayrıntılara erişim imkanı bulunmakta olduğu bildirilmektedir.

Bundan sonra ki aşamada ise özellikle akredite olmayan test, muayene ve kalibrasyon kuruluşlarının, üretici firmaların ve üniversitelerin kendi bünyelerinde bulunan test, muayene alt yapılarına ilişkin verilerin derlenmesi ve Bakanlıkça hazırlanan Web Portalı içine entegre edilmesi hedeflenmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, kurum/kuruluş içerisinde yer alan test, muayene ve kalibrasyon kuruluşları/üniversiteler/üreticiler nezdinde test, muayene ve kalibrasyon altyapılarının ortaya çıkarılması bakımından bir çalışma yapılması ve ekte yer alan excel tablosunun doldurularak en geç 03 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar cevaplanarak serbulent.kirmizitas@sanayi.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 

Ek: İstenen bilgilere ait tablo