Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:431) Hk.

Tarihi  : 30.12.2013
İşareti : 4/5000-6007
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)” 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                     .