Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebli - Ankara Sanayi Odası

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebli

Tarihi : 29.12.2015
İşareti : 
4/5000-3051
İrtibat : ticaret@aso.org.tr     
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 467)” 29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   
  
Bilgilerinize sunarız.